Welcome

Croeso

Friends of Penygraig Park / Ffrindiau Parc Penygraig (FPP) was founded in July 2016, with the aim of re-opening and operating the Paddling Pool within Penygraig Park. The pool area was closed in 2013 and has since fallen into a state of disrepair.


Plaid Cymru Assembly Member for the Rhondda, Leanne Wood, whose full support we have enjoyed during the process, instigated the campaign to re-open the pool and provided much of the early publicity.


A working committee was quickly formed and we have successfully registered the organisation as a Charitable Incorporated Organisation (CIO) with the Charity Commission.  During this process we have held many meetings with RCT Council and associated bodies and we thank them all for their assistance.


FPP firmly believe that a fully functional Paddling Pool will again become a vibrant focal point for the local community to enjoy as a vital family space.

Sefydlwyd Ffrindiau Parc Penygraig (FfPP) ym mis Mehefin 2016, gyda’r bwriad o ail-agor pwll padlo Parc Penygraig. Ers cau’r pwll yn 2013 mae’r pwll wedi dirywio yn ofnadwy.


Rydym wedi derbyn cefnogaeth Aelod Cynulliad Plaid Cymru y Rhondda ar hyd y daith. Leanne Wood ysgogodd yr ymgyrch, a darparodd hi dipyn o’r cyhoeddusrwydd cychwynnol.


Ffurfiwyd pwyllgor gwaith a chofrestrwyd y mudiad fel corff elusennol corfforedig gyda’r Comisiwn Elusennol. Ar hyd ein taith rydym wedi cynnal nifer o gyfarfodydd gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf a chyrff eraill, a rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am eu cymorth parod.


Cred FfPP y bydd y pwll, wedi ei ail-agor, unwaith eto yn ganolbwynt i’r gymuned leol fwynhau fel adnodd teuluol cyffrous

Get In Touch!


Contact us via the Contact Page, Fecebook or in writing at Friends of Penygraing Park c/o Cwmclydach Community Centre, Clydach Road,

Blaenclydach, Rhondda CF40 1EA


 


Cysylltwch a ni!


Cysylltwch a ni drwy'r dudalen gyswllt, neu yn ysgrifenedig yng nghwmni Friends of Penygraing Park c/o Cwmclydach Community Centre, Clydach Road,
Blaenclydach, Rhondda CF40 1EAFriends Of Penygraig Park

Ffrindiau Parc Penygraig

Charity Number : 1170659

info@penygraigpark.co.uk

07376196899